درباره ما.

سامانه ارزیابی در واحد فناوری اطلاعات شهرداری زرین شهر

و به سفارش اداره منابع انسانی تهیه گردیده است

طراح و برنامه نویس: حمیدرضا صفائی زاده